Get Care

Health Education

Resources

Per recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to prevent the spread of COVID-19/coronavirus, CommunityHealth’s group fitness and health education classes are cancelled for the foreseeable future. Classes will resume when the city and state recommendations allow us to safely do so.

Please visit our YouTube channel for lessons and videos on a number of the topics below.

ZNAJDŹ OPIEKĘ

Edukacja zdrowotna

Zasoby

Zgodnie z zaleceniami Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19/koronawirusa, prowadzone przez CommunityHealth grupowe zajęcia fitness i edukacji zdrowotnej nie odbywają się do odwołania. Zajęcia zostaną wznowione, gdy zalecenia miejskie i stanowe umożliwią nam ich bezpieczną realizację.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału w serwisie YouTube, gdzie znajdują się lekcje i filmy obejmujące wiele z poniższych tematów.

OBTENGA ATENCIÓN

Educación sobre la salud

Recursos

Según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para prevenir el contagio de COVID-19/coronavirus, las clases de educación sobre la salud y de gimnasia grupales de CommunityHealth quedan canceladas en el futuro inmediato. Las clases se reanudarán cuando las recomendaciones de la ciudad y del estado nos permitan hacerlo de forma segura.

Visite nuestro canal de YouTube para encontrar clases y videos sobre varios de los temas a continuación.